Velikonoční prodejní výstavka

Ve dnech 14. a 15. března 2012 od 9.00 do 17.00 hodin se bude konat v budově DPS Hodonice Velikonoční prodejní výstavka ručních prací obyvatelek DPS.

Srdečně zvou ženy DPS Hodonice