Vlaštovka – příprava 7. vydání

Vážení spoluobčané,
připravuje se 7. vydání informačního listu Vlaštovky. Vaše náměty, příspěvky, pozvánky a jiné zasílejte na emailovou adresu: marta.lattnerova@hodonice.cz do 20. září 2011.