Výpis usnesení z 1. ustavujícího zasedání ZO Hodonice

Na úřední desce byl zveřejněn výpis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Hodonice.