Komise a výbory

Finanční výbor:

  • Roman Hřebabecký [předseda]
  • Tomáš Letocha
  • Ing. Jitka Bořilová

Kontrolní výbor:

  • Bc. Karel Matoušek [předseda]
  • Ing. Miroslav Viktorín
  • Jan Procházka

Majetková komise:

  • František Houšť [předseda]
  • Josef Albert
  • Mgr. Vlastimil Šopák
  • Ing. arch. Eva Simotová Holečková

Komise pro životní prostředí:

  • Tomáš Letocha [předseda]
  • Ing. Milan Mejzlík
  • Ing. Jitka Bořilová

Kulturně-sportovní komise:

  • Miluše Mitregová [předseda]
  • Jan Procházka
  • Bc. Karel Matoušek

Zastoupení ve svazcích a sdruženích

Svazek obcí Tasovice a Hodonice:

  • Bc. Pavel Houšť
  • František Houšť
  • Roman Hřebabecký

Znojemské vinařství, o.s. místní akční skupina:

  • Bc. Pavel Houšť

Dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí Daníž:

  • Bc. Pavel Houšť