Komise a výbory

Finanční výbor:

  • Miluše Mitregová [předseda]
  • Tomáš Letocha
  • Roman Hřebabecký

Kontrolní výbor:

  • Bc. Karel Matoušek [předseda]
  • Ing. Miroslav Viktorín
  • Jan Procházka

Majetková komise:

  • Rostislav Lattner [předseda]
  • Josef Albert
  • František Houšť
  • Mgr. Vlastimil Šopák
  • Ing. arch. Eva Simotová Holečková

Komise pro životní prostředí:

  • Tomáš Letocha [předseda]
  • Ing. Milan Mejzlík
  • Ing. Jitka Bořilová

Kulturně-sportovní komise:

  • Miluše Mitregová [předseda]
  • Jan Procházka
  • Bc. Karel Matoušek

Zastoupení ve svazcích a sdruženích:

  • Bc. Pavel Houšť
  • Ing. Rostislav Lattner
  • Roman Hřebabecký