Dětské dopravní hřiště

na ul. Nádražní (u budovy vlakového nádraží)

ul. Nádražní

+420 736 738 341

dopravnihriste@hodonice.cz

neuvedeno

Autorem projektu je Ing. Arch. Kamil Švaříček a tým spolupracujících projektantů.
Hřiště vybudovala společnost ATLANTA, a.s.
Projekt DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONICE byl realizován za přispění prostředků Státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Projekt DĚSTKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONICE podpořil Jihomoravský kraj.

Vlastníkem, správcem a provozovatelem hřiště je obec Hodonice.
Hřiště je provozováno denně od listopadu do března v čase 8 – 16 hodin; od dubna do října v čase 8 – 19 hodin. S ohledem na rozmary počasí. Vždy sledujte facebook „Dětské dopravní hřiště Hodonice“ a instagram obechodonice, kde budou v předstihu uvedeny informace o uzavření či neotevření hřiště pro nepřízeň počasí.

Hřiště je určeno především pro dopravní výchovu dětí. Dále nabízí řadu herních prvků umístěných do parkově upraveného prostoru. Hřiště je oplocené a vždy je přítomen dohled ze strany správce.
Pro využití hřiště organizovanou skupinou pro dopravní výchovu je možné hřiště rezervovat předem na tel. 736 738 341 nebo prostřednictvím emailu dopravnihriste@hodonice.cz.

VSTUP NA HŘIŠTĚ JE PRO VŠECHNY ZDARMA.
Každý návštěvník je povinen dodržovat Provozní a návštěvní řád hřiště.
Hřiště je trvale monitorováno kamerovým systémem se záznamem.

Fotogalerie


grafickou podobu zpracovala Kateřina Šrámková