DPS

Snažíme se zajistit místním občanům důchodového věku důstojné stáří.

Obecní 404

+420 515 235 058

dps@hodonice.cz

neuvedeno

Základní údaje:

Pracovní doba: 7:00 – 15:45

Záměr obce: Záměrem obce je zajistit především místním občanům důchodového věku důstojné stáří.

Pečovatelka: Michaela Sedlářová

Dům byl postaven včetně terénních a sadových úprav nákladem 25 mil Kč s přispěním státních dotací. Projektantem stavby byla firma AQUA – PROJEKT CZ, s.r.o. Stavbu provedla firma Stavební huť Roman Arbeiter. Výstavba DPS začala 1.10.1999 a dům byl předán k užívání 16.11.2000. Byty mají charakter bytu zvláštního určení dle § 2300 – § 2301 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Je zde 33 bytových jednotek, z toho 25 garsoniér tj. pro jednu osobu a 8 bytů 1+1. Z celkového počtu bytových jednotek jsou čtyři garsoniéry a jeden byt přizpůsoben pro invalidní občany. Pečovatelky zajišťují přes týden nájemníkům dle jejich požadavku stravování a služby, tj. např. praní prádla, úklid, koupání.

Nová pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům DPS:

„Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům v DPS v majetku obce Hodonice.“ [usnesení č. 12/8 dne 27.5.2015]
Pravidla pro uzavření nájemní smlouvy k bytům [odkaz ke stažení]
Vzorový formulář pro podání žádosti [odkaz ke stažení]

 • v okamžiku uvolnění některého z bytů zveřejní Obec Hodonice výzvu k podání žádosti,
 • žadatel podá žádost na předepsaném formuláři do 15 dnů od zveřejnění výzvy,
 • pokud žádost obsahuje všechny předepsané náležitosti, je zaevidována a zařazena k posouzení komisi, která provede výběr tří žadatelů a sepíše protokol o výběru žadatelů,
 • pořadí žadatelů o uzavření nájemní smlouvy k bytům v majetku obce Hodonice schvaluje s přihlédnutím k protokolu o výběru žadatelů zastupitelstvo obce Hodonice.

Nájemní smlouva na byt v DPS nebude uzavřena:

 • s občanem, schopným žít bez cizí pomoci v dosavadním bydlišti, který nemá potřebu pečovatelské služby
 • s občanem, který má zajištěnou péči jinými osobami žijícími s nimi ve společné domácnosti
 • s občany trvale ležícími, neschopnými sebeobsluhy při vyměšování, postiženými psychózami a jiný psychickými poruchami, kteří potřebují dohled a pod jejich vlivem by byl narušován život v DPS (jako jsou rysy psychopatie s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikomanie), dále občany trpící infekční a parazitální chorobou, tuberkulózou a bacilonosiče

Schválením těchto Pravidel pro uzavření nájemní smlouvy k bytům v DPS se ruší všechna dosavadní rozhodnutí a způsoby přidělování bytů v DPS, zejména:

 • Zásady pro poskytování bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku obce Hodonice zveřejněné na internetových stránkách obce Hodonice
 • Pořadník žadatelů o byty v DPS, který je veden v elektronické podobě na Obecním úřadu v Hodonicích – žadatelé budou s touto změnou seznámeni

Využití nebytových prostor:

 • Ordinace praktického lékaře pro dospělé, MUDr. Jaromír Kolařík
 • Ordinace zubního lékaře, MUDr. Josef Fila
 • Gynekologická ambulance, Mudr. Karel Podzimek
 • Centrum pedagogické pomoci – Mgr. et Mgr. Zdeňka Dvořáková
 • Veterinární ordinace, MVDr. František Dvořák
 • Kadeřnictví, Lenka Semerádová
 • Nehtové studio, Petra Divišová
 • Masáže, Dagmar Arbeiterová

Úhrada za poskytování pečovatelské služby platné od 1.7.2020

Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.
Úhrada se stanoví jako čas skutečně strávený u uživatele v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění dané činnosti.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/1 hodina
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/1 hodina
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130,- Kč/1 hodina
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč/1 hodina
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč/1 hodina
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/1 hodina
Pomoc při použití WC 130,- Kč/1 hodina
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Dovážka oběda –
1) Znojmo, Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou
2) do obcí mimo Znojmo
3) v so+ne, svátek (Znojmo, Moravský Krumlov i okolní obce)

16,- Kč/úkon
18,- Kč/úkon
24,- Kč/úkon
Donáška oběda na DPS (v ceně i vyzvednutí jídlonosiče) 12,- Kč/úkon
Donáška oběda
1) ve vesnici
2) Znojmo, Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou
(donáška z jídelny nejblíže k bydlišti uživatele; v ceně i vyzvednutí jídlonosiče)

16,- Kč/úkon
20,- Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/1 hodina
Příprava a podání jídla a pití 130,- Kč/1 hodina
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti (zejména mytí nádobí, vytření podlahy, vysávání, utírání prachu, vynesení odpadu, a to pouze místnosti, které uživatel nezbytně využívá) 130,- Kč/1 hodina
Donáška vody 130,- Kč/1 hodina
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130,- Kč/1 hodina
Běžné nákupy (pečivo, základní potraviny-mléko, máslo, sýry atd.) 130,- Kč/1 hodina
Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.) 130,- Kč/1 hodina
Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného vybavení domácnosti) 115,-Kč/úkon
Praní a žehlení prádla u poskytovatele (popř. jeho drobné opravy) 70,- Kč/1 kg prádla
Praní prádla u poskytovatele (popř. jeho drobné opravy) 60,- Kč/1 kg prádla
Žehlení prádla u poskytovatele (popř. jeho drobné opravy) 50,- Kč/1 kg prádla
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 130,- Kč/1 hodina
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 130,- Kč/1 hodina