Mapy a mapové servery

Mapový server

Prostřednictvím mapového serveru je možno prohlížet technickou mapu inženýrských sítí, panoramatické snímky, záplavové území, letecké snímky, zjišťovat informace katastru nemovitostí, informativně měřit vzdálenost nebo plochu.
Autorem a provozovatelem serveru je TopGis, s.r.o.

 

Územní plán obce Hodonice

Textová část

Grafická část

Změna č. 1

Grafická část, změna č.1

Dokumentace územního plánu je dostupná na mapovém serveru města Znojma – obce s rozšířenou působností

 

Záplavová oblast

Ke dni 31.1.2011 se na podkladě § 66 odst. 1, 7 a 8 vodního zákona, a § 7 vyhlášky č.236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území mění záplavové území významného vodního toku Dyje v km 59,351 – 117,959.

na podkladě § 66 odst. 1, 7 a 8 vodního zákona, a § 7 vyhlášky č.236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území mění záplavové území významného vodního toku Dyje v km 59,351 – 117,959.

Průvodní dokument [odkaz ke stažení]
Záplavové území toku Dyje v katastru obce Hodonice [odkaz ke stažení]

 

 Informace o parcelách

Nahlížení do katastru nemovitostí
Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. [portál CUZK]