Informační list – Vlaštovka

logo vlaštovkaInformační občasník obce, který nepravidelně vychází od června 2008 v nákladu cca 650 výtisků, což je zhruba počet domácností v obci.

Informační list nemá žádnou redakční radu, není nikým cenzurován a může do něj přispívat kterýkoliv občan Hodonic, případně i přespolní. Mimo příspěvky je možno zasílat i různé náměty, o čem číst, jaké pořádat kulturní akce, co změnit apod. Jedinou podmínkou je, že článek bude prezentován slušnou formou a bude autorem podepsán. V opačném případě bude článek autorovi vrácen.