Obecní byty

Nová pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům

„Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje nová pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, s účinností od 25.2.2015.“ [usnesení č. 27/5 dne 25.2.2015]

Pravidla pro uzavření nájemní smlouvy k bytům [odkaz ke stažení]
Vzorový  formulář pro podání žádosti [odkaz ke stažení]

  • v okamžiku uvolnění některého z bytů zveřejní Obec Hodonice výzvu k podání žádosti,
  • žadatel podá žádost na předepsaném formuláři do 15 dnů od zveřejnění výzvy,
  • pokud žádost obsahuje všechny předepsané náležitosti, je zaevidována a zařazena k posouzení majetkové komisi, která provede výběr tří žadatelů a sepíše protokol o výběru žadatelů,
  • pořadí žadatelů o uzavření nájemní smlouvy k bytům v majetku obce Hodonice schvaluje s přihlédnutím k protokolu o výběru žadatelů zastupitelstvo obce Hodonice.

Schválením Pravidel pro uzavření nájemní smlouvy k bytům v majetku obce Hodonice se ruší všechna dosavadní rozhodnutí a způsoby přidělování obecních bytů, zejména:

  • Pravidla pro zpracování žádostí o obecní byt
  • Kritéria pro sestavení pořadníku žadatelů o obecní byt
  • Pořadník žadatelů o obecní byt
  • Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice č. 22 ze dne 30.3.2011 (ZO schvaluje tabulku jako indikátor k přidělování obecních bytů)