Vyjádření k existenci sítí

V obci Hodonice je dispozici vedení několika správců sítí: E.ON, JMP-RWE, VAS, Telefonica O2.

Technickou mapu obce včetně orientačního zákresu jednotlivých síti lze zobrazit prostřednictvím portálu mapového serveru města Znojma.

Stavební činnosti v ochranném pásmu sítí je možné realizovat pouze při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele sítí.
U některých správců lze o vyjádření k existenci sítí požádat elektronicky prostřednictvím internetové aplikace nebo e-mailem

Nebo je možné využít webovou službu pro veřejnost, která slouží k automatickému vygenerování žádosti o vyjádření k existenci sítí jednotlivým správcům sítí.
Tato je dostupná na adrese http://cz.mawis.eu/orp-znojmo

  • Po kliknutí na tlačítko Veřejný přístup může žadatel vyplnit žádost o vyjádření k existenci sítí na zájmovém území žadatele.
  • Následně jsou vygenerovány žádosti pro jednotlivé správce, které se buď správci automaticky odešlou na email, nebo je poté žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.
  • Uživatelskou dokumentaci ke službě e-UtilityReport, kde je k dispozici návod ke službě a pokyny k nastavení webového prohlížeče pro správný chod, naleznete na internetové adrese http://cz.mawis.eu/ke-stazeni