Komise a výbory

Finanční výbor:

  • Ing. Jitka Lattnerová [předseda]
  • Josef Albert
  • Miluše Mitregová

Kontrolní výbor:

  • Ing. Jitka Bořilová [předseda]
  • Bc. Roman Letocha
  • Roman Hřebabecký

Majetková komise:

  • Jan Procházka [předseda]
  • Josef Albert
  • Mgr. Vlastimil Šopák
  • Ing. arch. Eva Simotová – Holečková
  • František Houšť

Komise životního prostředí:

  • Tomáš Letocha [předseda]
  • Ing. Jitka Bořilová
  • Zdeněk Jeřábek
  • Ing. Milan Mejzlík
  • Ing. Milan Suchý
  • Ing. Jaroslav Tesař

Legislativní komise:

  • Bc. Karel Matoušek [předseda]
  • Ing. Bc. Petr Houšť

Kulturně – sportovní komise:

  • Miluše Mitregová [předseda]
  • Jan Procházka
  • Vlastimil Fiala
  • Ivana Kodytková

 

Zastoupení ve svazcích a sdruženích

Svazek obcí Tasovice a Hodonice:

  • starosta
  • místostarosta
  • Roman Hřebabecký

Znojemské vinařství, o.s. místní akční skupina:

  • starosta

Dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí Daníž:

  • starosta