Jak stromy v létě ochlazují města

Se svolením doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc, ředitele obecně prospěšné společnosti ENKI uveřejňuji text, který stojí zato přečíst. Zejména rozhodujete-li se pokácet strom či vymýtit keřový porost. Výhled letních teplot pro následující nejen dlouhodobý časový horizont je řekněme nelichotivý a měli bychom mít společnou snahu trvale zlepšovat životní prostředí. Pokud to není vyloženě nutné – nekácet. A pokud je to jen trochu možné – sázet a vzrostlé stromy udržovat.