Třídím u paty domu


Úvodem…
Platná legislativa a ještě přísněji předpisy, které společnost teprve očekává, nás směřují k zamyšlení nad otázkou dalšího možného využití komunálních odpadů, které každý z nás ve větší či menší míře produkuje.

Obec Hodonice připravila svým občanům a obyvatelům možnost, jak se k problému odpadů postavit čelem a nabízí zdarma k vypůjčení popelnice na plast a papír do každé domácnosti rodinného domu a do každého bytového domu.

Projekt „Třídím u paty domu“ spočívá v intenzivnějším třídění plastu a papíru přímo v domácnostech, odkud bude přímo svážen k dalšímu třídění a zpracování. Na sběrných hnízdech bude snížen počet kontejnerů na plast a papír. Tento projekt je podobný separaci BIO, která už je v Hodonicích po roce a půl provozu velmi dobře zažitá a přináší každoroční znatelné snížení směsného odpadu. Každý zájemce si může zcela bezplatně vypůjčit od Obce popelnice na plast a papír, a to na základě SMLOUVY O VÝPŮJČCE, kterou vyřizuje Obecní úřad, referent životního prostředí. V bytových domech vyřizuje smluvní záležitost předseda společenství vlastníků nebo družstva, případně pověřená osoba.

Několik důležitých informací

 1. Zapojení do projektu „Třídím u paty domu“ není pro Vás povinné, avšak považujeme jej za vhodné. Zapojit se nebo i vystoupit ze systému můžete kdykoliv.
 2. K dispozici jsou modré popelnice na papír a žluté popelnice na plast. Pro rodinné domy máme 120 litrové, pro bytové domy 240 litrové nádoby.
 3. Svoz bude zajišťovat svozová firma KJ spol. KJ dle harmonogramu, který se k Vám dostal s podzimní Vlaštovkou.
 4. Plast putuje na třídící linku do Znojma a papír přímo do sběrny. Obojí s cílem dalšího využití odpadu jako suroviny. POZOR – Nápojové kartony třídíme do žlutých popelnic na plast.
 5. Čipy na popelnicích – každá popelnice, která je součástí projektu, je opatřena čipem přiřazeným uživateli a číslu popisnému pro možnost vážení a sledování využití nádoby. Pořízení nádob bylo financováno dotacemi, za což se očekává průběžné hodnocení úspěšnosti projektu. Hodnoceny budou celkové sumy pro celou obec, nikoliv za jednotlivce.
 6. Oblíbená otázka motivace? Jsme dostatečně informováni a poučeni z pokusů jiných obcí a měst o zavedení finanční motivace, především úlevy na poplatku za odpady. Intenzivnější třídění odpadů je nevyhnutelné, je ale také dražší než skládkování. Skládkování je však již nyní zakázáno zákonem o odpadech s účinností od doku 2024.
  Naší myšlenkou je udržení poplatku za odpady v podobné výši, dokud to bude únosné.
  Motivace zůstává především prostřednictvím odpovědného ekologického smýšlení.
 7. Jak a kde popelnice půjčit? Na druhé straně tohoto listu je uveden kontakt, na koho se obrátit v případě zájmu. Není nic snazšího, než nám dát vědět, že máte zájem a my už vše potřebné zařídíme. Pokud se rozhodnete kdykoliv později, stavte se nebo brnkněte a domluvíme se.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Kontaktní pracovník Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostředí
tel.: 736 738 341
e-mail: zivotniprostredi@hodonice.cz

Předávání nádob – zájemce se pro nádoby dostaví samostatně nebo jinak dle dohody.
Zájemce může uzavřít smlouvu a vyzvednout nádobu ve Sběrném dvoře odpadů Hodonice, ul. Krhovická 436 vždy v pondělí 8:00 – 12:00 nebo sobotu 9:00 -11:00
Jiný termín je možné dohodnout předem. Rádi s Vámi najdeme vhodný termín.
(aktivování čipu bude realizováno v následující svozový den tříděné složky)

 

Vypůjčitelem nádoby dle smlouvy o výpůjčce může být každý vlastník nemovitosti určené k bydlení nebo rekreaci v Obci Hodonice nebo jeho uživatel, resp. nájemce. Dále také právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je smluvně zapojena do systému obce nakládání s odpady dle zákona o odpadech.
V případě bytového domu s více vlastníky jedná ve věci smluvní v této záležitosti předseda družstva nebo předseda sdružení vlastníků jednotek, případně zvolený zástupce vlastníků jednotek. Za byty ve vlastnictví Obce jedná starosta Obce.
Každý uživatel, resp. vypůjčitel nádoby odpovídá za nádobu po celou dobu jejího užívání.