Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hodonice
Hodonice okr. Znojmo

Poplatky a příspěvky

Poplatky lze uhradit

 • v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Hodonicích, Obecní 287
 • platební kartou na pokladně Obecního úřadu v Hodonicích, Obecní 287
 • bezhotovostně na účet číslo 1582841399/0800 Česká spořitelna a.s. Znojmo

Poplatek za provoz vodovodu a kanalizací

Ceny platné od 1. 1. 2024

 • vodné:  47,45,- Kč/m3     (42,37,- Kč/mbez DPH)
 • stočné:  47,30,- Kč/m3   (42,23,- Kč/mbez DPH)

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Určeno Obecně závaznou vyhláškou obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Typ: PDF dokument, Velikost: 284.97 kB

 • 696,- Kč ročně, splatnost jednorázově nejpozději do 30. 6.
 • úleva ve výši 50 % se poskytuje osobám mladším 18 let a osobám starším 65 let

Poplatek ze psů

Určeno Obecně závaznou vyhláškou obce o místním poplatku ze psů Typ: PDF dokument, Velikost: 287.74 kB

 • splatnost poplatku jednorázově nejpozději do 30. 6.
 • 200,- Kč ročně
 • 100,- Kč ročně za psa psa drženého v rodinném domku 
 • osoba starší 65 let 50% z příslušné částky

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatky jsou popsány a jejich výše stanovena v Obecně závazné vyhlášce obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Typ: PDF dokument, Velikost: 339.57 kB 

Poplatek ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze vstupného Typ: PDF dokument, Velikost: 284.86 kB.

Poplatek z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu Typ: PDF dokument, Velikost: 308.43 kB.

 

Poskytování individuální dotace 5000,- Kč na narozené dítě obcí Hodonice

Schváleno na 36. zasedání ZO Hodonice 29. září 2021, pokyny
Typ: PDF dokument, Velikost: 156.27 kB (ke stažení)

podmínky přiznání nároku na dotaci

 • nárok na poskytnutí dotace na narozené dítě vzniká dnem narození dítěte
 • nárok na dotaci má matka, která
  – porodila živé dítě
  – má trvalé bydliště v obci Hodonice nejméně 1 rok před narozením dítěte
  – není dlužníkem obce Hodonice
 • nárok na dotaci má rovněž otec živě narozeného dítěte, jestliže matka, která dítě porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky pro poskytnutí dotace
 • v případě úmrtí matky má nárok na dotaci otec dítěte, pouze v případě, že splňuje podmínky v odst. 2 písm. b) a c)
 • pro přiznání dotace je nutné předložit
  – řádně vyplněnou žádost „O individuální dotaci na narozené dítě v obci Hodonice“
  Typ: PDF dokument, Velikost: 132.98 kB (ke stažení)
  – rodný list dítěte
  – nárok na dotaci zaniká, nebyl-li uplatněn do 4 měsíců ode dne narození dítěte

Poskytování individuální dotace 5000,- Kč na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice

Schváleno na 36. zasedání ZO Hodonice 29. září 2021, pokyny
Typ: PDF dokument, Velikost: 173.53 kB (ke stažení)

podmínky přiznání nároku na dotaci

 • nárok na poskytnutí dotace na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice vzniká dnem úmrtí zesnulého
 • nárok na dotaci lze uplatnit u zesnulé osoby, která
  – měla v den úmrtí trvalé bydliště v obci Hodonice nejméně 3 roky před smrtí
  – není dlužníkem obce Hodonice
 • nárok na dotaci má pozůstalá osoba blízká, která
  – je příbuzný v řadě přímé, jiná osoba v poměru rodinném nebo osoba spolu trvale žijící
  – není dlužníkem obce Hodonice
  – nemusí mít trvalé bydliště v obci Hodonice
 • je-li více pozůstalých osob blízkých, dotace se poskytuje té osobě, která prokazatelně na základě předložených dokladů pohřeb vypravila
 • pro přiznání dotace je nutné předložit
  – řádně vyplněnou žádost „ O individuální dotaci na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice“ Typ: PDF dokument, Velikost: 133.58 kB (ke stažení)
  – úmrtní list zesnulého
  – doklad o úhradě nákladů za poslední rozloučení se zesnulým
 • nárok na dotaci zaniká, nebyl-li uplatněn do 1 měsíce ode dne pohřbu
 • nárok na dotaci nelze uplatnit na pohřeb nezaopatřenému dítěti a ani rodiči nezaopatřeného dítěte. Těmto osobám příspěvek poskytuje stát jako sociální dávku
 • na dotaci není právní nárok

Poskytování individuální dotace 2000,- Kč pro žáka nastupujícího do první třídy základní školy

Schváleno na 36. zasedání ZO Hodonice 29. září 2021, pokyny
Typ: PDF dokument, Velikost: 157.21 kB (ke stažení)

podmínky přiznání nároku na dotaci

 • nárok na poskytnutí dotace pro žáka nastupujícího do první třídy základní školy vzniká dnem 1. června v daném kalendářním roce, ve kterém se o dotaci požádá
 • nárok na dotaci má žák, který
  – má trvalé bydliště v obci Hodonice nejméně 1 rok před podáním žádosti
  – byl řádně přihlášen k zápisu k povinné školní docházce dle předpisu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • nárok na dotaci má žadatel, který
  – je zákonným zástupce žáka
  – má trvalé bydliště v obci Hodonice nejméně 1 rok před podáním žádosti
  – není dlužníkem obce Hodonice
 • pro přiznání dotace je nutné předložit
  – řádně vyplněnou žádost „O individuální dotaci pro žáka první třídy základní školy“
  Typ: PDF dokument, Velikost: 135.82 kB (ke stažení)
  – rodný list dítěte
  – daňový doklad od zakoupených školních pomůcek (vypsaný – pomůcka/cena)
 • nárok na dotaci zaniká dnem 30. září v daném kalendářním roce, ve kterém lze o příspěvek žádat

Poskytování individuální dotace a návratné finanční výpomoci pro spolky/organizace a jednotlivce v obci Hodonice na kulturně-společenskou a sportovní činnost z rozpočtu obce Hodonice

Vzor žádosti schválen na 6. zasedání ZO Hodonice 25. března 2015
Typ: DOCX dokument, Velikost: 35.01 kB (ke stažení)

 • 5. února 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC. Tento zákon upravuje postup pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Adresa:
Obecní 287, 671 25 Hodonice

Telefon:
+420 515 234 448

E-mail: ouhodonice@hodonice.cz

Úřední hodiny

Pondělí:
07.00-12.00, 13.00-16.00

Středa:
07.00-12.00, 13.00-16.00

Čtvrtek:
07.00-12.00

Zajímavé odkazy

Služby v obci

mapa
nahoru