Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hodonice
Hodonice okr. Znojmo

Co vše vyřizujeme

Vyřizujeme

 • vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik
 • vydávání potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
 • uzavření manželství
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • vydávání osvědčení k církevnímu sňatku
 • prohlášení o zvolení druhého jména žádost o zápis ženského příjmení ve tvaru, který neodpovídá pravidlům české mluvnice v návaznosti na přihlášení se k národnostní menšině
 • povolování změny jména a příjmení
 • oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení po rozvodu manželství, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího
 • ověřování shody opisů nebo kopií listin a pravosti podpisů na listinách

Poplatky

ověřování podpisů

 • občanský průkaz jeden podpis
 • 50,- Kč

ověřování listin

 • originál listiny
 • jedna strana 30,- Kč

žádost o uzavření manželství

 • občanské průkazy, rodné listy, event. rozhodnutí o rozvedení předešlého manželství  s nabytím právní moci nebo úmrtní list zemřelého manžela
 • není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu obce -
 • 1.000,- Kč

církevní sňatek

 • doklady jako v předchozím bodě, žádost o osvědčení církevního sňatku – osvědčení vystavuje matrika, které přísluší místo církevního sňatku
 • 500,- Kč

sňatek s cizincem

 • občanský průkaz, pas, event. průkaz pobytu cizince, rodné listy, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - vystavené státem, kde má snoubenec trvalý pobyt
 • pouze jeden snoubenec má trvalý pobyt na území ČR - 3.000,- Kč
 • ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR - 5.000,-Kč
 • vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
 • 500,- Kč
 • Pozn.: žádost o uzavření manželství lze podat na kterémkoliv úřadě

zápis úmrtí

 • osobní doklady zemřelého, list o prohlídce zemřelého a osobní doklady oprávněné osoby
 • bez poplatku

zápis narození

 • občanské průkazy, rodné listy a oddací list rodičů, event. zápis o určení otcovství
 • bez poplatku

určení otcovství k nenarozenému dítěti

 • občanské průkazy, rodné listy rodičů, příp. rodný list již dříve narozeného společného dítěte, event. rozhodnutí o rozvodu manželství (s vyznačením nabytí právní moci), těhotenský průkaz
 • bez poplatku

určení otcovství k narozenému dítěti

 • rodný list dítěte, občanské průkazy, rodné listy, event. rozhodnutí o rozvodu manželství (s vyznačením nabytí právní moci)
 • bez poplatku

změna jména a příjmení

 • občanský průkaz, rodný list, event. souhlas druhého rodiče, příp. rozhodnutí soudu
 • 200,- Kč (změna příjmení hanlivého nebo směšného)
 • 300,- Kč (změna příjmení cizojazyčného nebo na příjmení dřívější)
 • 3.000,- Kč (změna jména nebo příjmení - ostatní případy)

vydání druhopisu matričního dokladu

 • osoba, které se zápis týká, nebo osoba oprávněná - občanský průkaz, event. matriční doklad prokazující oprávněnost
 • 300,- Kč

uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určené místo

 • žádost snoubenců - zkrácené správní řízení - povolení
 • 3.000,- Kč
 • stanovená doba a místo – sobota 10.00 – 14.00, obřadní místnost v KD Hodonice

evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu

Potřebné doklady

 • Občanský průkaz, doklad o vlastnictví nemovitosti ( výpis z LV - není nutné) nebo souhlas majitele(ů), event. platná nájemní smlouva

Poplatek

 • 50,- Kč

Zrušení trvalého pobytu

Potřebné doklady

 • Občanský průkaz, doklad o vlastnictví nemovitosti nebo doložení oprávněnosti užívání bytu
 • prokazují většinou svědci - správní řízení

Poplatek

 • 100,- Kč/osoba

Potvrzení o trvalém pobytu - ze systému evidence obyvatel OÚ

Potřebné doklady

 • Občanský průkaz
 • bez poplatku

 

Potvrzení o žijících osobách ve společné domácnosti - ze systému evidence obyvatel OÚ

Potřebné doklady

 • Občanský průkaz
 • bez poplatku

 

Žádost o informace z informačního systému

Potřebné doklady

 • Vyplněná žádost s vyznačením, o které údaje žádá, občanský průkaz. Tyto informace se poskytují jenom osobě, které se údaje týkají.

Poplatek

 • 50,- Kč

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Adresa:
Obecní 287, 671 25 Hodonice

Telefon:
+420 515 234 448

E-mail: ouhodonice@hodonice.cz

Úřední hodiny

Pondělí:
07.00-12.00, 13.00-16.00

Středa:
07.00-12.00, 13.00-16.00

Čtvrtek:
07.00-12.00

Zajímavé odkazy

Služby v obci

mapa
nahoru